Nyheter

Valg årsmøtet 2019

03 Jan, 2019

Kategorier:
img

Forslag bes sendes innen 15.januar 2019

Følgende valg skal gjøres på årsmøtet 2019:

STYRET:

  • Leder (Ingeborg) for 2 år
  • Styremedlem (Magnar) for 2 år
  • Styremedlem (Bjarte) for 2 år
  • Vara (Kristian) for 1 år
  • Vara (Hildegunn) for 1 år

RS

  • 2 representanter og 2 vara

VALGKOMITE:

  • Medlem (Gitte)
  • Medlem (Therese)
  • Varamedlem (Snorre)

Vi oppfordrer alle våre medlemmer om å komme med forslag innen 15.januar! Dette kan sendes til henrette.thiis.evensen@gmail.com