Nyheter

Årsmøte i Norsk Spaniel Klub avd. Telemark 2016

13 Jan, 2016

img

Norsk Spaniel Klub avd. Telemark inviterer til årsmøte mandag 29. februar kl. 18.00. Årsmøtet ble også annonsert i Våre spaniels nr 4 2015.

Årsmøtet avholdes i Skien Fritidspark, Sportellet, møterom i underetasjen, Moflateveien 59, 3733 SKIEN.

_B4Z0934

I henhold til klubbens lover er forslagsfristen for årsmøtesaker og kandidater til valgene 15. januar 2016.

Evt. forslag sendes styret på e-post: spaniel.telemark@klubb.nkk.no eller pr. brev til klubbens adresse. For ordens skyld gjør vi oppmerksom på at det ikke er anledning til benkeforslag på årsmøtet.

Saksliste legges ut på avdelingens hjemmeside ca. 1 uke før årsmøtet.

Pga. servering ønsker styret en tilbakemelding på hvor mange som kommer.

Send en e-post til spaniel.telemark@klubb.nkk.no 2 uker før, og oppgi antall personer.

For å ha stemmerett på årsmøte må medlemskontingent for 2016 være betalt. Ta med kvittering om betaling har skjedd siste 14 dager før årsmøtet.

Hovedstyret oppfordrer klubbens medlemmer til å benytte sine demokratiske rettigheter og plikter både ved å være aktive i forkant av årsmøtene ved å komme med forslag både til årsmøtesaker og kandidater til valgene samt delta på årsmøtet.


Forslagsfristen for saker som skal behandles på NSKs Representantskap/kandidater til valgene er 1. mars 2016.


Vel møtt!

Styret

Oppdatering 19. mars 2016: Årsmøteprotokollen finner du her: Arsmoteprotokoll fra det 31. ordi nære årsmøte 29. februar 2016