Nyheter

Innkalling ekstraordinært årsmøte onsdag 12.april kl 19.00

29 Mar, 2023

Kategorier:

Onsdag 12.april kl 19.00

Til medlemmer i Norsk Spaniel Klub avdeling Telemark!


Det ble på årsmøtet ikke gjennomført valg. Regnskapet ble ikke godkjent på grunn av manglende
revisjonsberetning. Derfor innkalles det til ekstraordinært årsmøte. I henhold til Norsk Spaniel Klub
sine lover overtar hovedstyret ansvar for avdelingen inntil nytt styre er valgt.
I etterkant av årsmøtet har hovedstyret mottatt en henvendelse som reiser spørsmål om det var
foretatt lovlig innkalling til det ordinære årsmøtet. Vi kan se at medlemmet har relevante innspill.

Innkallingen er imidlertid godkjent av årsmøtet. Innsigelser og forslag om å underkjenne innkallingen
måtte bli framsatt under punktet godkjenning av innkalling/dagsorden på årsmøtet.

Norsk Spaniel Klub
Hovedstyret

Innkalling