Nyheter

OBS NY DATO FOR ÅRSMØTET 2021: Årsmøte torsdag 25.02.2021

11 Jan, 2021

Kategorier:
img

Feil dato publisert i Våre Spaniels -riktig dato: 25.02.21!

Vi ønsker velkommen til årsmøte torsdag 25.02.21 kl.18.00. 

Frist for innsending av forslag til årsmøtesaker og kandidater til valget er 15.01.21, forslag må sendes skriftlig til avdelingen v/leder Henriette Thiis-Evensen på mail: henriette.thiis.evensen@gmail.com

Årsmelding, årsregnskap, valgkomiteens innstilling og evnt inkomne saker vil være tilgjengelig på Spaniels.org avdeling Telemark, senest 1 uke før årsmøte.

Vi gjør oppmerksom på at medlemskontigent må være betalt for 2021 for å ha stemmerett. Hvis betaling er gjort samme uke som årsmøte, ta med kvittering.