Nyheter

ANGÅENDE EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE 2023

27 Feb, 2023

Kategorier:
img

Til medlemmer i avdeling  Telemark!
Det ble på årsmøtet ikke valgt nytt styre, da det ikke forelå forslag på leder og nestleder.  Det vil derfor bli innkalt til ekstraordinært årsmøte såsnart det foreligger komplett kandidatliste.
 
Det ekstraordinære årsmøte skal i tillegg til valg også behandle innkalling årsmøtet 2023 og regnskap 2022. 
 
Innkallingen sendes på mail til avdelingens medlemmer og bekjentgjøres på spaniels.org og avdelingens FB-side.
 
Har du forslag til kandidater, ta kontakt med valgkomiteen ved Henriette Thiis-Evensen ved mail -henriette.thiis.evensen@gmail.com, innen 15.03.23.
 
Setskog 27.februar 2023
Kari Knudsen
Leder
Norsk Spaniel Klub