Tag Archives | NSK

10366084_10152065562251759_7498208949823219000_n

Styreprotokoller fra 2016

Her kan dere finne protokollene fra styremøter i Norsk Spaniel Klub avd. Telemark i 2016: protokoll 18.01.2016 Protokoll 16.03.2016 Protokoll 13.04.2016 Protokoll 26.05.2016 Protokoll 10.08.2016 Protokoll 6.9.2016 Protokoll 15.11.2016  

Read full story Comments { 0 }

ARBEIDSRUPPE FOR UTREDE NSKs UTSTILLINGSPOLITIKK

Hovedstyret ønsker å trekke veksler på engasjementet storcert-debatten har generert og oppretter en arbeidsgruppe som sammen med Fagkomite Utstilling og Hovedstyret skal utarbeide morgendagens utstillingspolitikk i NSK. En av utfordringene å ta tak i : Utvelgelse av dommere. Hvem velger vi til å påvirke utvikling av spanielrasene i Norge? Ønsker vi fortsatt å ha en […]

Read full story Comments { 0 }